KANSAI

KANSAI

【カンサイ】-KANSAI-

日本のファッションデザイナー山本寛斎の立ち上げたブランド
大小様々なサイズを有する紳士向けのメガネフレーム